piątek, 22 lutego 2008

Cztery Szlachetne Prawdy


  1. Pierwsza Szlachetna Prawda o Cierpieniu
  2. Druga Szlachetna Prawda o Przyczynie Cierpienia
  3. Trzecia Szlachetna Prawda o Ustaniu Cierpienia
  4. Czwarta Szlachetna Prawda o Ścieżce Prowadzącej do Ustania Cierpienia

wtorek, 19 lutego 2008

7. Lenistwo (Acedia)


„Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami
postępują nieporządnie: nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i
napominamy ich przez Pana JeZusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli.” 2 TES. 3,11-12 (BW)

„...My zaś napominamy was, bracia, żebyście
tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami,
jak wam przykazaliśmy”. 1 TES. 4,10-11 (BW)

„Leniwa dłoń prowadzi do nędzy, lecz ręka pracowitych ubogAca.
Syn, który zbiera w lecie, jest rozumny; lecz syn, który zasypia w żniwa, przynosi hańbę.” PRZYP. 10,4-5 (BW)

„Leniwy mówi: Lwica jest na drodze, lew
jest na ulicach. Jak drzwi obracają się na zawiasach, tak próżniak na łóżku. Leniwy wyciąga rękę do misy, lecz ciężko
mu podnieść ją dalej do ust. Leniwy ma się za mądrzejszego niż siedmiu odpowiadających rozsądnie.”
PRZYP. 26,13-16 (BW)

„Idź do mrówki, leniwcze, przypatrz się jej
postępowaniu, abyś zmądrzał. Nie ma ona wodza ani nadzorcy, ani władcy, a jednak w lecie przygotowuje swój
pokarm, w żniwa zgromadza swoją żywność. Leniwcze! Jak długo będziesz leżał, kiedy podniesiesz się ze snu?
Jeszcze trochę pospać, trochę podrzemać, jeszcze trochę założyć ręce, aby odpocząć. Tak zaskoczy cię ubóstwo
jak zbójca i niedostatek, jak mąż zbRojny.” PRZYP. 6,6-11 (BW)

poniedziałek, 18 lutego 2008

6. Gniew (Ira)


„Nie bądź w swym duchu porywczy do
gniewu, bo gniew mieszka w piersi głupców.” KAZN. SAL. 7,9 (BW)

„Człowiek nierychły do gniewu jest
bardzo roztropny, lecz porywczy pomnaża swoją głupotę.” „Więcej wart jest cierpLiwy niż bohater, a ten, kto opanowuje
siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta.” PRZYP. SAL. 14,29; 16,31 (BW)

„Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u
Boga.” „Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości! Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego...” JAKUB 1,20;
PS. 37,8 (BW)

„nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz
przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo”. 1 PIOTRA 3,9 (BW)

„Przez ubijanie mleka robi się masło, mocniejsze
wyCieranie nosa powoduje krwotok, a kto wzbudza gniew, wywołuje kłótnie.” PRZYP. SAL 30,33 (BW)

niedziela, 17 lutego 2008

5. Obżarstwo(Gula)


"wszystko co czynimy, czy śPimy, czy jemy, mamy czynić na chwałę Bożą"

Nieumiarkowanie
w jedzeniu i piciu

wszystko jest dla ludzi
więc nic w tym dziwnego
wszyscy chcą dobrego
głupi kto się łudzi

że umiar dotrzyma
instynktu ludzkiego
raz rozochoconego
nikt już nie zatrzyma

jeden sErce gubi
drugi kocha żarty
trzeci grywa w karty
czwarty wypić lubi

a zjeść gdy potrzeba
każdy musi chyba
więc niech nikt nie gdyba
wybaczyć to trzeba

1999

Dlaczego nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu jest grzechem?

Nieumiarkowanie, jak każdy grzech główny, może zrodzić inne
grzechy?

"brzuch staje się Bogiem" (Flp 3,18-19)

Jezus przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy
Mt 4, 2

sobota, 16 lutego 2008

4. Zazdrość (Invidia)


Jeżeli powiemy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy.(1 J 1,8)

Każdemu ktoś czegOś zazdrości i każdy komuś.
Autor: Feliks Chwalibóg

Na temat zazdrości można snuć długie, mądre wywody albo uznać ją za oznakę słabości, ale chyba nigdy nie
uda się człowiekowi zazdrości poskromić.
Autor: Paulo Coelho

Tak jak rdza zżera metal, tak też zazdrosnych zżera zazdrość.
Autor: Antyfanes

To nie miłość jest ślepa, ale zazdrość.
Autor: Lawrence Durrell

Zazdrość jest nieuleczalną chorobą.
Źródło: przysŁowia arabskie

Zazdrość przeżera kości.
Źródło: przysłowia abisyńskie

Mocna jest jako śmierć miłość, twarda jako piekło jest zazdrość.
autor:Biblia

Zazdrość to namiętność, Która żarliwie szuka tego, co powoduje cierpienie.
autor:Friedrich Schleiermacher

Gdy dobrze się przypatrzeć ludziom, nie ma nikogo, komu można by naprawdę zazdrościć. Jaki z tego wniosek?

Mark Twain

Ludzie i pięknego pogrzebu potrafią zazdrościć.
Władysław Grzeszczyk

piątek, 15 lutego 2008

3. Nieczystość (Luxuria)

-"Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą" (Mt. 5,8).
-"Przeklęty człowiek, który nadzieję pokłada w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce "(Jr 17,5)
-"
Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godZien" (Mk 10,37)
-"
Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem" (Łk 14,26)
-"
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję..." (Ps 51,9)
-"
Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczysTym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym [...]. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym" (por. Mk 7,14-23)

czwartek, 14 lutego 2008

2. Chciwość (Avaritia)


-„A skądże biorą się wśród
was wojny i kłótnie? Tylko stąd, że różne pożądliwości zmagają się nawzajem w waszYch członkach. Ciągle czegoś
pożądacie, a nie możecie tego posiąść; posuwacie się aż do morderstw i nienawiści i też nie osiągacie celu waszych
dążeń, a wszystko dlatego, że źle się modlicie.” JAK. 4,1-2 (BWP)
-„Powiedział też
do nich: Baczcie, a wyStrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie.”
ŁUK. 12,15 (BW)
-„Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy;
niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia.” 1 TYM. 6,10 (BW)

środa, 13 lutego 2008

1. Pycha. (Superbia)

-„Pycha chodzi przed upadKiem, a wyniosłość ducha przed ruiną.” PRZYP. 16,18 (BW)
-„Pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem
dostępuje czci.” PRZYP. 29,23 (BW)
-„Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym; wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę
pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukorzcie się więc pod mocną rękę
Bożą, aby was wywyższył czasu swego.” 1 PIOTRA 5,5-6 (BW)
-„Powiadam wam: Ten poszedł uspRawiedliwiony
do domu swego, tamten zaś nie; bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie
wywyższony.” ŁUK. 18,14 (BW)
-„Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest najwięksZy w Królestwie Niebios.”
MAT. 18,4 (BW)
-„A kto się będzie wywyższał, będzie
poniżony, a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony.” MAT. 23,12 (BW)
-„A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł.”
1 KOR. 10,12 (BW)

wtorek, 12 lutego 2008

7 grzechów głównych1. Pycha. (Superbia)
2. Chciwość. (Avaritia)
3. Nieczystość. (Luxuria)
4. Zazdrość. (Invidia)
5. Obżarstwo. (Gula)
6. Gniew. (Ira)
7. Lenistwo. (Acedia)

wtorek, 5 lutego 2008

poniedziałek, 4 lutego 2008

4 sezon w maju 2008 ?


W Internecie krąży coraz więcej plotek związanych z czwartym sezonem Prison Break. Podobno jeden z członków ekipy tworzącej serial powiedział w jednym z wywiadów, że Paul Scheuring ma już pomysł na czwarty sezon. Według niego czwartego sezonu możemy spodziewać się w maju 2008 roku.
Nie jest to jednak informacja oficjalna choć wydaje się możliwa - wpływ nadal trwającego strajku scenarzystów na losy serialu jest ogromny.

DJ Tiesto - UR

bardzo fajna muza